تابناك تعادل سریال نمایش سریالی تلویزیون

تابناك: تعادل سریال نمایش سریالی تلویزیون صداوسیما تلویزیون تهیه کننده شبکه خانگی

گت بلاگز عکس خبری تصویرهای ، انفجار بمب در فروشگاهی در سن پترزبورگ روسیه

بر اثر انفجار بمب در فروشگاهی در شهر سن پترزبورگ روسیه ۹ نفر مجروح شده است و در بیمارستان خوابیدن شدند. مقام های امنیتی انگیزه انفجار را ‘تروریستی’ اعلام کرده ا

تصویرهای ، انفجار بمب در فروشگاهی در سن پترزبورگ روسیه

انفجار بمب در فروشگاهی در سن پترزبورگ روسیه/ تصویرهای

عبارات مهم : روسیه

بر اثر انفجار بمب در فروشگاهی در شهر سن پترزبورگ روسیه ۹ نفر مجروح شده است و در بیمارستان خوابیدن شدند. مقام های امنیتی انگیزه انفجار را ‘تروریستی’ اعلام کرده اند. در تحقیقات مقدماتی مشخص شد این اتفاق بر اثر انفجار یک بمب دست ساز حاوی حدود ۲۰۰ گرم ماده منفجره TNT به وقوع پیوسته است.

تصویرهای ، انفجار بمب در فروشگاهی در سن پترزبورگ روسیه

بر اثر انفجار بمب در فروشگاهی در شهر سن پترزبورگ روسیه ۹ نفر مجروح شده است و در بیمارستان خوابیدن شدند. مقام های امنیتی انگیزه انفجار را ‘تروریستی’ اعلام کرده ا

تصویرهای ، انفجار بمب در فروشگاهی در سن پترزبورگ روسیه

بر اثر انفجار بمب در فروشگاهی در شهر سن پترزبورگ روسیه ۹ نفر مجروح شده است و در بیمارستان خوابیدن شدند. مقام های امنیتی انگیزه انفجار را ‘تروریستی’ اعلام کرده ا

تصویرهای ، انفجار بمب در فروشگاهی در سن پترزبورگ روسیه

خبرانلاین

واژه های کلیدی: روسیه | انفجار | تحقیقات | عکس خبری

تصویرهای ، انفجار بمب در فروشگاهی در سن پترزبورگ روسیه

تصویرهای ، انفجار بمب در فروشگاهی در سن پترزبورگ روسیه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs