تابناك تعادل سریال نمایش سریالی تلویزیون

تابناك: تعادل سریال نمایش سریالی تلویزیون صداوسیما تلویزیون تهیه کننده شبکه خانگی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شناسایی زباله های پلاستیکی در آب با رنگ فلورسنت

محققان متوجه شده است اند به کمک نوعی رنگ فلورسنت می توان ذرات پلاستیک شناور در آب را به آسانی شناسایی کرد. 

شناسایی زباله های پلاستیکی در آب با رنگ فلورسنت

شناسایی زباله های پلاستیکی در آب با رنگ فلورسنت

عبارات مهم : زباله

محققان متوجه شده است اند به کمک نوعی رنگ فلورسنت می توان ذرات پلاستیک شناور در آب را به آسانی شناسایی کرد.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، هر سال میلیون ها تن زباله پلاستیکی به دریاها ریخته می شود. محققان می گویند: تحقیقات نشان داده ما از بخش اعظم این زباله ها بی خبریم. این زباله ها در آب تجزیه می شوند و تمایز آنها از مواد طبیعی کار بسیار مشکلی هست. میکروپلاستیک ها ممکن است به اندازه قطر موی انسان باشند و یکی از تحقیقات نشان داده حدود ۹۳ تا ۲۳۶ هزار متریک تن زباله متفاوت در سطح اقیانوس ها رها شده است هست. درهمین راستا محققان روشی تازه جهت کشف مکان این زباله ها به وسیله رنگ های فلورسنت یافته اند.

شناسایی زباله های پلاستیکی در آب با رنگ فلورسنت

محققان دانشکده علوم طبیعی دانشگاه وارویک متوجه شده است اند رنگ فلورسنت Nile red با ذرات پلاستیک شناور در آب پیوند شیمیایی برقرار می کند. سپس ذرات پلاستیک هنگام بررسی با میکروسکوپ فلورسنت، مشخص می شوند و دانشمندان می توانند آنها را از مواد طبیعی متمایز کنند.

محققان جهت آزمایش این روش آن را در بخشی از منطقه ساحلی پلیموث در انگلیس به کار بردند. هرچند نمونه به کار رفته در این تحقیق کوچک بود ولی محققان متوجه شدند مقدار میکروپلاستیک های کشف شده است با این روش بسیار زیاد از مقادیر کشف شده است با روش های معمول است.

محققان متوجه شده است اند به کمک نوعی رنگ فلورسنت می توان ذرات پلاستیک شناور در آب را به آسانی شناسایی کرد. 

البته هنوز مشخص نیست این روش را چگونه باید درمقیاس بزرگتر به کار گرفت.

واژه های کلیدی: زباله | طبیعی | محققان | تحقیقات | شناسایی | پلاستیک | پلاستیک | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs